ctg pregled

Kada CTG pregled nagoveštava dolazak bebe?

Evo šta je CTG pregled koji se uglavnom radi pred kraj trudnoće. Veoma je važno da ga uradite, jer vašoj bebi ponekad može spasiti život. Reč je sledećem.

Za početak budite bez brige jer ovo nije bolan pregled. Zahteva samo malo vremena i praćenje uputstva od strane medicinskog osoblja.

Detaljno ćemo vam opisati način na koji se radi i koje važne rezultate daje.

Šta je CTG pregled i zašto se radi?

 

Kardiotokografija ili skraćeno CTG je dijagnostička metoda uz pomoć kojeg se prati :

 • kontrakcije materice kod trudnice i
 • rad bebinog srca

U pitanju je bezbolan rutinski pregled koji radi vaš ginekolog i  koji se uglavnom radi pred porođaj.

Jedan od razloga zašto se radi CTG u trudnoći jeste test da li postoje kontrakcije materice koje žena možda još uvek ne oseća.

To može biti slučaj u ranijoj trudnoći, ali i u poodmakloj.

 

CTG u trudnoći

 

Kada se utvrdi eventualno postojanje kontrakcija, a nije termin za porođaj onda se određuju načini za dalje praćenje trudnoće i eventualno uvođenje neophodne terapije. 

Kada se CTG radi pre termina za porođaj onda se koristi da bi se osim postojanja kontrakcija utvrdilo i koliko su one intenzivne, a samim tim i koliko je blizu prevremeni porođajNo, u najvećem broju slučajeva koristi se pred termin, kao sastavni deo redovnih pregleda buduće mame u zadnjim nedeljama.

Kada je reč o bebi, CTG se radi da bi se proverio rad srca, odnosno da bi se pratili srčani otkucaji bebe. Ako srčani otkucaji odgovaraju prosečnim vrednostima i menjaju se u skladu sa aktivnošću bebe to je znak da je sve u redu i da je beba u stomaku dobro.

Normalan rad bebinog srca podrazumeva 110-160 otkucaja u minuti i ubrzava se ako beba ne miruje nego je aktivna.

Kada se radi CTG?

 

Ovi pregledi se obično praktikuju u trećem trimestru trudnoće. Mišljenja među lekarima su pomalo podeljena oko toga kada početi sa ovim pregledima i koliko ih često raditi.

 

 

Neki smatraju da ih je potrebno raditi od 36. nedelje trudnoće, dok su  drugi mišljenja da za CTG pregledima nema potreba ako je trudnoća uredna. Ponekad će učestalost ovih pregleda zavisiti od ličnog stava vašeg lekara. Praksa je da se nakon 36. nedelje trudnoće radi barem jednom nedeljno.

Vaš lekar će u pojedinim situacijama preporučiti da se CTG odradi ranije ili da se sprovodi češće. Evo u kojim situacijama se to može desiti:

 • kod blizanačkih trudnoća
 • Kada trudnica ili lekar primete da su bebini pokreti usporeni, slabiji ili neredovni
 • Ako se tokom ultrazvučnih pregleda utvrdi da nema dovoljno plodove vode
 • ako se primete nepravilnosti u otkucajima srca bebe
 • Dijabetes ili problemi sa krvnim pritiskom mogu biti još jedan razlog pojačanog nadzora i primene ove dijagnostičke metode
 • ako se posumnja da posteljica ometa normalan dotok krvi do bebe

CTG se radi i neposredno pre samog porođaja ili u toku porođaja kako bi se pratilo stanje bebe odnosno srčani otkucaji bebe.

Kako se izvodi CTG pregled?

 

Ovaj pregled nije bolan, niti invanzivan. Od vas se zahteva samo da poštujete uputstva medicinskog osoblja o položaju koji treba da zauzmete tokom pregleda i da eventualno obavestite osoblje o nekim promenama.

Za vreme pregleda trudnica leži na jednom boku ili na leđima. O tome ćete se dogovoriti sa medicinskim osobljem. Nekad možete birati položaj koji vama više odgovara, a nekad je potrebno biti u tačno određenom položaju kako bi se dobili što precizniji rezultati zbog položaja bebe.

Zatim će vam stomak namazati gelom kako bi se dobio što jači signal (kao za ultrazvučni pregled). Oko stomaka će vam biti obmotana dva pojasa koji imaju dva aparata nalik okruglim tanjirićima veličine teniske lopte recimo i oni  se stavljaju na kožu stomaka.

 • Jedan  služi za merenje rada bebinog srca
 • dok je drugi namenjen  merenju kontrakcija materice. 

CTG kaiš je priključen na mašinu koja interpretira signal dobijen od tih “tanjirića”. Tokom pregleda se mogu čuti bebini otkucaji zahvaljujući zvuku koji ta mašina proizvodi.

Kada se završi, CTG aparati imaju mogućnost štampanja dobijenih rezultata. Na tom papiru se očitava rad bebinog srca i postojanje kontrakcija materice. Nalaz se prikazuju na grafikonu uz pomoć linije čiji pikovi pokazuju postojanje kontrakcija i njihov inenzitet.

 

ctg aparat

 

U nekim sučajevima prethodno opisan eksterni CTG nije moguće izvesti, odnosno nije moguće dobiti validne rezultate kada se ne hvata dobar signal. Tada se može primeniti interni odnosno unutrašnji CTG. On je malo neprijatniji i zvuči zastrašujuće, ali se dosta ređe koristi, tako da su manje šanse da ćete baš vi imati takav pregled.

Kod unutrašnjeg,  ctg je mali uređaj koji se zove elektroda istavlja se na bebinu lobanju, uvlačenjem kroz vaginu. Na taj način se dobijaju podaci o otkucajima bebinog srca.

Koliko traje CTG pregled?

 

Ponekad je dužina trajanja ctg pregleda promenljiva, a zavisi od bebine aktivnosti, da li se dobija dobar signal, da li se mogu očitati rezultati ili beba baš u tom momentu spava.

Neko prosečno trajanje  je oko pola sata, a ukupno može da traje između 20 i 60 minuta.

Nekad vas lekar može zamoliti da prekinete pregled ako se ne očitava signal i da malo prošetate i nešto pojedete kako bi se beba probudila i malo aktivirala, a zatim se ponovo vratite na pregled.

No, nakon svega, sigurno vas najviše zanima ovo!

Čitanje CTG zapisa – Šta znače rezultati nalaza?

 

Kao što smo već rekli, zahvaljujući mašini na koju su priključeni kaiševi moguće je odštampati i interpretirati rezultate dobijene ovom metodom.

 

tumačenje CTG rezulatata

 

Doktor će prvo proveriti da li su rezultati reaktivni ili nereaktivni, a evo šta to znači:

 • Reaktivni rezultat znači da se otkucaji bebinog srca povećavaju u dovoljnoj meri nakon pokreta. Što bi značilo da ako je beba aktivna, trebalo bi  da se očitavaju promene u otkucajima odnosno da se oni povećavaju.
 • Nereaktivni rezultat znači da se bebini otkucaji srca ne menjaju odnosno ne povećavaju nakon pokreta.

Verujemo da vam ovaj nereaktivni rezultat zvuči kao da nešto nije u redu, ali to nije uvek slučaj. Ponekad se može desiti da pregled nije dobro odrađen ili nema dovoljno informacija. Najverovatnije će biti potrebno da se ponovi odmah ili posle nekog vremena.

Ukoliko se i nakon ponovljenog pregleda dobije nereaktivni rezultat biće primenjene druge dijagnostičke metode da bi se utvrdilo da li je sve u redu sa bebom.

Normalni otkucaji srca bebe na CTG-u

 

Rekli smo da je CTG pregled osim za utvrđivanje postojanja kontrakcija materice namenjen i za merenje otkucaja bebinog srca.

Za bebe se smatra odgovarajućim kada se broj otkucaja kreće  između 110 i 160 u minuti. 

To je mnogo više nego kod odraslog čoveka, ali kod beba je to tako. Kada je broj otkucaja znatno niži ili viši u odnosu na ovaj prosek to može biti signal da nešto nije u redu. Tada je potrebno uraditi dodatne preglede i reagovati na vreme, ponekad čak  izvršiti i hitan porođaj.

 Jačina kontrakcija na CTG-u

 

Merenje postojanja i jačine kontrakcija je sastavni deo  pregleda. Postojanje kontrakcija se očitava u vidu pikova na krivulji koja pokazuje kontrakcije materice.

Nekada su kontrakcije materice lažne (Braxton Hicks kontrakcije) i one se mogu pojaviti već u drugom trimestru trudnoće. Prave kontrakcije su sve učestalije i intenzivnije kako se približava porođaj i jedan su od signala koji najvaljuje dolazak bebe.

Jačina kontrakcija se očitava na skali čije se vrednosti kreću od 0 do 100.

 • Kontrakcije veće od 60 mogu biti pokazatelj da je grlić otvoren
 • Kontrakcije koje se kreću od 80 do 100 smatraju se pokazateljem početka porođaja i bolovi koji se osećaju tada su nezanemarljivi. To su trudovi.

Kada CTG nije dobar?

 

Smatra se da je CTG nalaz sumnjiv ili da nije dobar u slučaju kada su otkucaji bebinog srca ispod 100 otkucaja u minuti , kada se očitava ravna linija kada su u pitanju otkucaji srca ili je amplituda oscilacija manja od 5 otkucaja u minuti duže vreme.

Ovakvi nalazi mogu ukazivati da se beba recimo nalazi u stanju hipoksije odnosno da ne dobija dovoljno kiseonika.  CTG nalaz može ukazati i na prisustvo acidoze odnosno trovanje organizma koje je izazvano metaboličkim poremećajima.

U situacijama kada nalaz nije dobar, trudnica se šalje na dodatne pretrage i pojačan nadzor nekad i u vidu hospitalizovanja kako bi se utvrdilo postojanje potrebe za hitnim porođajem ili dodatnom terapijom.

CTG ukazuje na tahikardiju kod bebe – šta onda?

 

Tahikardija znači da je rad srca bebe ubrzan. Kada govorimo o nerođenoj bebi tahikardijom se smatraju srčani otkucaji iznad 160 otkucaja u minuti.

Kada se uoči postojanje tahikardije kod deteta, neophodno je utvrditi uzrok i pravovremeno reagovati, jer posledice mogu biti zaista fatalne.

Neki od uzroka fetalne tahikardije su nedovoljna količina kiseonika koju beba dobija, takozvana hipoksija, pojačan rad majčine štitne žlezde, anemija bebe ili majke, temperatura kod majke, kao i primena pojedinih lekova.

Tahikardija bebe je znak za uzbunu i hitno reagovanje jer može imati fatalne posledice ako se ne uoči na vreme i ne otkrije pravi uzrok.

Uspavana beba na CTG nije rekost

 

Često se desi da odete na zakazani CTG, satima čekate na pregled i lekar vam kaže da pregled nije moguće obaviti jer beba spava pa nema aktivnosti i rezultati neće biti validni. Nemojte se začuditi ako vas u tim situacijama pošalju da prošetate ili nešto pojedete kako bi probudili bebu i malo je aktivirali.

 

 

Nekad se dete probudi kada lekar malo “prodrma” vaš stomak, a nekad je potrebna aktivnost. Zbog toga možete preventivno, pre samog pregleda nešto pojesti i šetati što više da bi vaša beba bila aktivna i spremna da na pregledu pruži potrebne informacije.

CTG kontrakcije pred porođaj

 

Pred sam porođaj, pojava učestalijih i intenzivnijih kontrakcija je očekivana. Nekada su one bolne i praćene stezanjem stomaka, a nekada se pojavljuju pritajeno. Zbog toga se CTG pregledi i uvode pred sam kraj trudnoće kako bi nam signalizirali da se porođaj približava.

Kao što smo već spomenuli kontrakcije se mere na skali čije vrednosti idu od 0 do 100.

Kada je vrednost kontrakcija iznad 80, to je pokazatelj da je porođaj počeo i da je neophodno hitno reagovanje.

Pred sam porođaj kontrakcije su jake i uglavnom bolne, a služe tome da se mama i beba pripreme za porođaj.

Na samom početku porođaja učestalost kontrakcija je negde oko 3-4 konrakcija u 10 minuta. A kako porođaj odmiče, normalnim brojem kontrakcija smatra se 5 kontrakcija u 10 minuta.

Kada se CTG  koristi češće i u ranijoj trudnoći?

 

U pojedinim situacijama lekari će preporučiti da se CTG pregled uradi ranije i to u sledećim situacijama:

 • Kada je beba manja u odnosu na prosečne vrednosti za dati period trudnoće
 • Ako se sumnja da postoji mogućnost odnosno rizik od prevremenog porođaja
 • Kada majka ima povišenu temperaturu, jer u tim situacijama može doći do promena u srčanim otkucajima bebe.
 • Ukoliko trudnica ima problema sa krvnim pritiskom.
 • Kada se utvrdi postojanje nekih infekcija koje mogu uzrokovati posledice po bebu.
 • Kod blizanačkih ili višeplodnih trudnoća kada su brojni rizici povećani.

Korišćenje CTG-a tokom samog porođaja

 

Porođajna trauma ili stres se ogleda u tome što kod beba može doći do privremenog gubitka kiseonika i promena u srčanim otkucajima usled delovanja kontrakcija. Kada je porođaj uredan i beba sarađuje to brzo prolazi bez posledica.

U nekim slučajevima, kada porođaj ne protiče baš najbolje, dešava se da promene u srčanim otkucajima traju i nakon završetka kontrakcija. Ovaj pokazatelj kao i mnogi drugi se najlakše prate uz pomoć ctg-a. Nalazi će medicinskom osoblju ukazati da li beba dovoljno sarađuje  ili je neophodno preduzeti druge mere kako bi porođaj što lakše protekao. U nekim situacijama će rezultati CTG-a signalizirati da je potrebno uraditi carski rez.

CTG pregled zaista nije ništa strašno niti bolno. Kad god da vam lekar preporuči ovu metodu uradite je za dobrobit vas i vaše bebe. Na ovaj način možete dobiti informacije koje mogu biti od ključne važnosti i u najgorim situacijama sprečiti fatalan ishod.