Author: Marijeta Novaković

Master psiholog. Zvanje sam stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Profesionalno usavršavanje nastavila u OLI centru u Novom Sadu, gde pohađam edukaciju za psihološkog savetnika. Višegodišnje radno iskustvo stekla sam u osnovnoj školi, a trenutno radim u boravku za osobe sa smetnjama u razvoju. Privatno se bavim psihološkim savetovanjem i pružanjem podrške u učenju školskog gradiva. Od nedavno radim i kao freelance pisac. Pored posla, važan deo u mom životu zauzima moja porodica koja uskoro očekuje novog člana.