tripl test u trudnoći

Kako se radi tripl test u trudnoći i šta prognozira

Tripl test nije obavezan za sve trudnice, ali ako spadate u rizičnu grupu, verovatno ćete ga raditi. Da li ste možda rizična grupa?  Saznajte!

Iako ne dijagnostikuje postojanje određenih poremećaja, ovaj test može ukazati na eventualne nepravilnosti i doprineti tome da se na vreme pripremite za određene okolnosti.

Krajnja odluka je  na vama, ali bi  bilo dobro da poslušate svog ginekologa i ukoliko vam savetuje, uradite tripl test.

Šta je tripl test i na šta ukazuje?

 

Ovaj test je prenatalni skrining test koji pokazuje verovatnoću da će beba nakon rođenja imati neki od poremećaja. On nije dijagnostički i ne pokazuje da će se beba sigurno roditi sa nekim od poremećaja već samo statističku verovatnoću da  je šansa za to povećana.

Tripl test ukazuje na moguće postojanje hromozomopatije i poremećaja u razvoju mozga i kičmene moždine. Drugim rečima rečeno,  predviđa mogućnost pojave Daunovog i Edvardsovog sindroma kao i defekta neuralnog tubusa. 

Razlika između dabl testa  i tripl testa u trudnoći

 

Oba testa spadaju u prenatalne i neinvazivne testove koji su potpuno bezbedni za trudnicu i bebu.

Evo šta ih razlikuje:

Dabl test Tripl test
Procenjuje:

AFP-Alfa fetoprotein

HCG-humani horionski gonadotropin

Procenjuje:

AFP-Alfa fetoprotein

HCG-humani horionski gonadotropin

Estriol

Prenatalni test koji se radi na kraju prvog trimestra, idealno  u 12. nedelji trudnoće Prenatalni test koji se radi tokom drugog trimestra, između 15. i 20. nedelje trudnoće, a najbolje u 16. nedelji.
Dabl test radi većina trudnica. Iako nije zakonski obavezan jer vas niko ne može naterati da ga uradite, ginekolozi ga preporučuju većini žena. Tripl test radi manji broj trudnica, uglavnom ga rade trudnice kojima rezultati Dabl testa nisu dobri ili spadaju u rizičnu grupu.
Ukazuje na verovatnoću pojave

  • Daunovog sindroma-Trizomija 21
  • Edvardsovog sindroma-Trizomija 18
  • Patau sindroma-Trizomija 13
Ukazuje na verovatnoću pojave:

  • Daunovog sindroma-Trizomija 21
  • Edvardsovog sindroma-Trizomija 18
  • Defekta neuralne cevi-poremećaja u razvoju mozga  i kičmene moždine

U nastavku pročitajte detaljnije o hormonima koji se procenjuju u spomenutim prenatalnim testovima i saznajte zašto je baš njihov nivo važan kada je trudnoća i zdravlje bebe u pitanju.

  • AFP je glavni protein u krvi fetusa. Procena vrednosti ovog proteina vrši se tokom prenatalnih skriniga, jer visoke vrednosti ovog proteina mogu biti pokazatelj teških urođenih anomalija.
  • HCG je hormon koji u trudnoći proizvodi placenta. Njega detektuju testovi za trudnoću. Kada dođe do začeća, nivo ovog hormona naglo raste i pokazatelj je zdrave trudnoće. Nizak nivo ovog hormona može ukazati na potencijalne probleme tokom trudnoće poput spontanog pobačaja ili patološke trudnoće. Sa druge strane visoki nivoi ovog hormona pokazatelj su višeplodnih trudnoća.
  • Estriol  je hormon čiji se nivo tokom trudnoće značajno povećava, a najviši je pred sam porođaj. Prema rečima lekara estriol je ustvari pokazatelj zdravlja fetusa. Nizak nivo ovog hormona tokom trudnoće može ukazati na mogućnost da se beba rodi sa Daunovim sindromom ili da postoji neki problem sa posteljicom. Iznenadni porast estriola tokom trudnoće može izazvati prevremeni porođaj.

Svi ovi pokazatelji u kombinaciji sa mnogim drugim parametrima poput starosti majke, genetike, telesne težine i zdravstvenog stanja trudnice daju jako puno informacija lekarima. Na osnovu svih tih pokazatelja preduzimaju se eventualni neophodni koraci.

Kako se radi triple test?

 

Iako vam možda zvuči zastrašujuće, tripl test zaista nije invazivan i nema bojazni od eventualnih komplikacija. On se vrši na osnovu uzorka vaše krvi. Dakle jednostavno odete u laboratoriju u kojoj želite da se testirate, izvade vam krv i dalja procedura je na medicinskom osoblju.

 

triple test u trudnoći

 

Važno je da znate da se za ovu analizu ne morate ništa posebno pripremati u smislu da ne smete jesti ili uzimati tečnost.

Kada se radi tripl test?

 

Tripl test je prenatalni test koji se radi u drugom trimestru trudnoće, između 15. i 20. nedelje trudnoće, a mnogi lekari kažu da je idealno vreme da se odradi između 16. i 18. nedelje trudnoće.

Bilo bi dobro da tripl test odradite isti dan kada i ultrazvučni pregled, kako bi se dobile sveobuhvatnije informacije o bebi i da bi rezultati bili što precizniji.

Ultrazvučnim pregledom se dobijaju informacije o veličini i težini bebe, količini plodove vode, eventualnim vidljivim anomalijama i mnogi drugi podaci koji su značajni za tumačenje rezultata i stvaranja sveobuhvatne slike o razvoju bebe.

 

 

Već smo spomenuli da rezultati testa ukazuju na statističku verovatnoću da će beba imati neki poremećaj. Dakle ovim testom se ništa ne rešava, već samo dobijate informaciju na osnovu koje lekari dalje procenjuju da li je potrebno raditi dodatne analize i utvrditi činjenično stanje.

Ukoliko se zakasni za ovaj prenatalni test,to je otežavajuća okolnost za buduće roditelje u smislu da će do kraja trudnoće živeti u neizvesnosti i iščekivati da li će na rođenju sve biti u redu sa bebom.

Tripl test – tumačenje rezultata

 

Nikako nemojte sami tumačiti rezultate i donositi nagle zaključke jer oni mogu biti pogrešni.

Kada je reč o rezultatima tripl testa, tu se u obzir uzimaju i faktori poput godina majke, telesne težine, genetike i mnogi drugi značajni podaci.

Dakle, konačna analiza je sveobuhvatna i nije jednostavna kao kada dobijete rezultate krvi pa vidite gde su sniženja, a gde povišenja.

Sada ćemo vas ukratko upoznati sa podacima koji se mogu dobiti ovim testom, ali napominjemo da zaključke nikako ne donosite bez konsultacija sa vašim lekarom. 

Loš tripl test

 

Kod interpretacije tripl testa kao granična vrednost da je nešto normalno, uzima se vrednost  1:250. 

Ukoliko je vrednost n<250, smatra se da je povećan rizik da se beba rodi sa nekim od poremećaja koji ovaj test procenjuje.

Napominjemo da ne mora značiti da će tako biti, samo je povećana verovatnoća za pojavu nekog problema.

Ukoliko se dobiju loši rezultati, lekar će vam preporučiti dalju proceduru u vidu ultrazvučnog pregleda, amniocenteze ili neke druge metode kako bi se utvrdilo stvarno zdravstveno stanje bebe.

Dobar rezultat Tripl testa

 

Dobrim rezultatom smatra se smanjena statistička verovatnoća da će se beba roditi sa nekim poremećajem.

Ako dobijete vrednosti n>250, smanjena je verovatnoća za pojavu poremećaja poput Daunovog i Edvardsovog sindroma kao i defekta mozga i kičmene moždine.

Kao što ni loš test nije nikakva garancije, ni dobar nije 100% siguran. Ipak, verovatnoće ovih prognoza su prilične.

Budite zadovoljni ako su vam rezultati testa dobri, opustite se i uživajte u ostatku trudnoće.

Da li je tripl test obavezan?

 

Ne, tripl test nije obavezan kada je prenatalni skrining u pitanju. Stručnjaci navode da bi bilo dobro da ga svaka trudnica uradi kako bi imali bolji uvid u zdravstveno stanje bebe, ali na to vas prosto niko ne može naterati.

U većini slučajeva trudnice rade dabl test, dok tripl test radi mnogo manji procenat žena. Najčešće se radi  kada rezultati dabl testa nisu dobri, kada je trudnica starija, kada u porodici ima osoba sa hromozomskim poremećajima ili je trudnica bila izložena nekim opasnim materijama i zračenju.

Da li je tripl test pouzadan?

 

Teško možemo definisati pouzdanost. Na rezultate ovog testa i njihovo tumačenje utiču mnogi aspekti.

 

rezultati tripl testa

 

Čak i kada rezultati nisu dobri to je samo statistički povećana verovatnoća da mogu nastati neki deformiteti, ne mora nužno značiti da će tako i biti.

Sigurno se pitate čemu onda silna testiranja ako je pouzdanost pod znakom pitanja?

Ovaj test se prvo radi jer nije invazivan, pa ako pokaže da je rizik povećan, lekar će  odrediti šta je od dodatnih analiza ili procedura poput amniocenteze potrebno. Dalji koraci zavise od vaše individualne situacije i rizika.

Laički rečeno, ovaj test bi trebalo uraditi radi vašeg mirnijeg sna i eventualne pripreme za mogući problem. Ukoliko ste odgovorna osoba sigurno ćete iskoristiti mogućnosti koje vam daje savremena medicina i na vreme otkriti eventualne probleme.

U drugom trimestru više ne možete prekinuti trudnoću, ali se možete pripremiti za ono što vas čeka i osmisliti plan kako se izboriti sa tim na svim poljima. Kada ste psihički pripremljeni mnogo je lakše uhvatiti se u koštac sa svim mogućim poteškoćama.

Može li tripl test otkriti pol deteta?

 

Mnogi prenatalni testovi koji se rade tokom trudnoće nude mogućnost da saznate pol vaše bebe. Redovni Tripl test nije predviđen za ovu namenu.

Da li je test invazivan? Može li doći do komplikacija?

 

Kao što smo rekli analiza se radi na osnovu uzorka vaše krvi koju vam izvade u laboratoriji.

Ovaj test ne stvara apsolutno nikakve komplikacije kada su trudnoća i bezbednost bebe u pitanju.

 

 

Cena i iskustva trudnica sa prenatalnim testovima

 

Kada je reč o ceni važno je napomenuti da se tripl test uglavnom radi u privatnim laboratorijama. U zavisnosti koju odaberete platićete ga oko 2700 dinara (cene pomalo variraju, ali ovo je neka prosečna).

Iskustva žena su razna kada je prenatalni skrining u pitanju. Mnoge trudnice su prošle čitavu agoniju i razna testiranja jer su im rezultati testa bili loši, a na kraju je sa bebom ipak sve bilo u redu.

Kakvo će biti vaše iskustvo ne možete znati unapred, jer ima mnogo nepredvidljivih faktora koji na to utiču. Važno je da vodite računa i o izboru lekara i pomalo se raspitate o njihovoj stručnosti, jer i to može uticati na stvaranje panike i rađenje ponekad bespotrebnih analiza.

Dobro se raspitajte  i za vođenje trudnoće odaberite lekara u čiju stručnost ne sumnjate i u kojeg imate poverenja. To jako puno znači svim trudnicama, a pogotovo onima koje su pod nekim povećanim rizikom.

Savestan i stručan lekar će vam objasniti svrhu svih ovih prenatalnih testova i sigurno će dopineti tome da vam ublaži strah dok iščekujete rezultate.

Prenatalna testiranja nose sa sobom određenu dozu straha i neizvesnosti, ali potrudite se da na njih gledate kao na šansu da pomognete bebi i sebi. Imajte na umu da su rizici ipak mali, a da vam savremena medicina pruža mnogo mogućnosti.

Ako su rezultati prenatalnih testova  dobri onda vam preostaje da uživate u trudnoći i iščekujete rođenje vašeg mališana.

Izvori:

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ta7038

https://www.aafp.org/afp/2002/0301/p922.html

https://www.dovepress.com/the-triple-test-as-a-screening-technique-for-down-syndrome-reliability-peer-reviewed-fulltext-article-IJWH

http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.4(1)/2013(4.1-39).pdf

https://academic.oup.com/clinchem/article/60/1/269/5581487?login=true