trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje: kada i kako se otvara?

Kada i kako se otvara trudničko bolovanje? Ko ima pravo na njega i koja je visina naknade, najčešća su pitanja budućih mama. Evo odgovora.

Finansijska stabilnost tokom drugog stanja zaista je važan aspekt koji omogućava mirniji san. Zbog toga vam upravo ovim tekstom dajemo sveobuhvatne informacije o ovoj vrsti bolovanja kako bi ste znale svoja prava i u potpunosti ih iskoristile.

Šta je trudničko bolovanje?

 

Za definisanje trudničkog bolovanja moramo se poslužiti pravnim definicijama, obzirom da je ovo pravna tema koja zahteva verbalnu preciznost.

 Trudničko bolovanje je bolovanje koje može otvoriti svaka žena koja je u radnom odnosu, a koja ostane u drugom stanju.

Ukoliko ste zaposleni kod bilo kog poslodavca ili ste preduzetnica, imate pravo na ovu naknadu tokom opravdane sprečenosti za rad. Osim zaposlenja,  neophodan uslov je i da ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje, a to je dužan da uradi vaš poslodavac.

Buduće mame treba da znaju da su  tokom trudnoće zakonom zagarantovana prava na:

 • Preglede i lečenje od strane ginekologa i babica. To obuhvata period trudnoće, sam porođaj kao i postporođajni period.
 • Trudnice imaju pravo na bolničko lečenje u situacijama kada se proceni da je to neophodno
 • Zagarantovano je pravo na porođaj u državnim zdravstvenim ustanovama
 • Nakon porođaja imate pravo na posetu i pomoć od strane patronažnih sestara

Zakon o zdravstvenom osiguranju trudnicama zaista omogućava brojne pogodnosti. Koliko ćete sa njima biti zadovoljne u velikoj meri zavisi od profesije kojom se bavite kao i od poslodavca kod kojeg ste zaposleni.

Zbog čega spomenuti faktori igraju važnu ulogu saznaćete u narednim segmentima teksta koji se tiču visine naknade tokom trudničkog bolovanja.

Kada se otvara trudničko bolovanje?

 

Zaposlena žena ima pravo na otvaranje trudničkog bolovanja odmah nakon što ginekolog utvrdi trudnoću. Naravno da ne morate odmah otvoriti bolovanje. Kada ćete to učiniti  pre svega zavisi od vašeg zdravstvenog stanja i postojanja eventualnih rizika po bebu i  trudnoću. 

Dakle osim zaposlenja, uslov za trudničko bolovanje je i izveštaj ginekologa nakon izvršenog pregleda kojim se navode razlozi za neophodnost otvaranja trudničkog bolovanja.

Najčešći razlozi za otvaranje trudničkog bolovanja su:

 • Preteći spontani pobačaj
 • Korišćenje terapije
 • Neophodnost mirovanja
 • Rizik zbog težine posla kojim se trudnica bavi
 • Zdravstveni problemi trudnice poput srčanih oboljenja, dijabetesa i drugih hroničnih bolesti.

Doznake za trudničko bolovanje

 

Ovaj deo teksta vam je možda i najvažniji jer ćemo se baviti samom procedurom otvaranja trudničkog bolovanja.

otvaranje trudničkog bolovanja

 

Hajde da vidimo šta vam je za početak potrebno od dokumentacije da bi ste otvorili bolovanje:

 • Prvi uslov je da ste zaposleni (prijavljeni) na određeno ili neodređeno vreme. Rad na crno se ne priznaje kao zaposlenost. Ukoliko ste i dalje na Evidenciji nacionalne službe  za zapošljavanje, to znači da vas poslodavac nije prijavio i nemate pravo na trudničko bolovanje. Ako je ovaj uslov ispunjen, onda vam je potrebno sledeće:
 • Overena zdravstvena knjižica
 • Izveštaj ginekologa kojim se navodi tačan razlog otvaranja bolovanja. Ovaj izveštaj možete dobiti već nakon prvog pregleda kojim se utvrđuje postojanje trudnoće i eventualnih rizika.
 • Uz izveštaj ćete dobiti potvrdu o sprečenosti za rad koju zatim nosite poslodavcu. Poslodavac na osnovu ove dokumentacije otvara bolovanje od datuma koji je naveden od strane ginekologa. Prvih 60 dana trudničkog bolovanja, koristite na osnovu ove dokumentacije.

Dakle ginekolog vam bolovanje može otvoriti na period od šezdeset dana, a nakon toga idete na komisiju ukoliko ima potrebe da se bolovanje produži.

 • Uput za lekarsku komisiju izdaće vam ginekolog. Rad lekarske komisije u svakoj opštini je organizovan na drugačiji način. Zbog toga je važno da se informišete na koji način se zakazuje komisija, kojim danima zaseda i generalno kakva je procedura u vašem gradu.

Kada odlazite na komisiju sa sobom obavezno ponesite uput za komisiju i dokumentaciju od ginekologa. Komisija pregleda vaše papire i nakon toga daje ocenu ukoliko se zahtev za produženje bolovanja usvaja. Budite spremni na to da komisija može i odbiti da vam produži trudničko bolovanje i u tom slučaju ste dužni da se vratite na posao. 

 • Zatim ocenu komisije nosite kod svog ginekologa ili na šalter ginekološke službe (zavisi kako je ovaj deo organizovan u vašoj zdravstvenoj ustanovi) i na osnovu te ocene dobijate nove doznake.
 • Doznake zatim nosite kod poslodavca čime vam se bolovanje produžava na period koji je naznačen na doznakama.

Procedura oko dobijanja doznaka i otvaranja bolovanja  je u svakom gradu ista, jer je to uređeno zakonom. Ono što se razlikuje jeste način na koji je organizovan rad ginekološke službe, način zakazivanja pregleda i komisije  i ostale  “tehničke” stvari.

Koliko traje trudničko bolovanje?

 

Trajanje trudničkog bolovanja zavisi od toga kada ćete ga otvoriti.

Neke trudnice budu na bolovanju već od pete ili šeste nedelje trudnoće kada je ginekolog i potvrdi, dok druge rade sve do samog termina za porođaj, odnosno do momenta kada se stekne uslov za otvaranje porodiljskog bolovanja.

Bez obzira kada ste otvorili trudničko bolovanje, ukoliko ga komisija produžava, a termin porođaja je blizu tada automatski prelazite na porodiljsko bolovanje.

Porodiljsko bolovanje može da se otvori najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pre utvrđenog termina za porođaj. Uglavnom počinje negde krajem osmog ili početkom devetog meseca trudnoće.

Koliko se plaća trudničko bolovanje?

 

Koliku ćete novčanu naknadu dobijati tokom trudničkog bolovanja zavisi od toga da li ste bili prijavljeni odnosno zaposleni 12 meseci pre samog otvaranja trudničkog bolovanja.

Naknada se obračunava na osnovu prosečne zarade koju ste ostvarili tokom prethodnih 12 meseci.

Ukoliko vam je mesečna plata bila 50000 dinara formula bi glasila ovako:

12*50000/12=600000/12=50000 dinara.

Prosek je lako izračunati ukoliko tačno znate kolika vam je mesečna zarada za svaki mesec tokom prethodnih godinu dana. Napominjemo da nije uslov biti zaposlen kod istog poslodavca tokom tih 12 meseci, bitno je da ste bili zaposleni kod bilo kog poslodavca.

A šta ako je bilo prekida radnog odnosa tokom tih 12 meseci?

Ukoliko niste bili konstantno zaposleni tokom 12 meseci pre samog otvaranja bolovanja već ste imali prekide, kao osnov za naknadu zarade za taj period se uzima minimalna zarada.

Ko isplaćuje trudničko bolovanje?

 

Poslednjih nekoliko godina promenile su se zakonske odredbe oko toga ko isplaćuje trudničko bolovanje.

 • Prvih 30 dana bolovanja, troškove naknade snosi vaš poslodavac : 65% iz svojih finansijskih sredstava, a 35% isplaćuje RFZO. Po zakonu trudnice bi od strane poslodavca trebale da budu isplaćene u isto vreme kada i ostali zaposleni u  firmi. Dakle poslodavac  je dužan da odradi svu dokumentaciju i da isplati naknadu zarade za prvi mesec bolovanja.
 • Kada počne drugi mesec bolovanja, tada troškove naknade zarade isplaćuje država. Poslodavac više nije u obavezi da isplaćuje naknadu zarade, ali je u obavezi da Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje redovno dostavlja dokumentaciju koja između ostalog treba da sadrži obračun zarade i zahtev za refundaciju zarade. 

Republički fond za zdravstveno osiguranje zatim utvrđuje da li trudnica ima pravo na naknadu i u kojoj visini. Nakon toga poslodavac isplaćuje naknadu trudnici, a u roku od mesec dana dobija refundaciju sredstava od spomenutog fonda.

Iako ova procedura vas kao trudnice zapravo ne bi trebala opterećivati, jer sve mora odraditi poslodavac, postoji jedan problem da ne kažemo zakonski propust.

Poslodavci vrlo često ne podnose blagovremene zahteve Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Najgore od svega je što nigde u zakonu ne piše rok do kojeg treba da dostave tu dokumentaciju i vrlo često trudnice ne mogu da se žale ili podnose pritužbe jer zakonom nije dovoljno dobro regulisan ovaj deo.

Zbog toga trudnice savetujemo da prate situaciju vezanu za dokumentaciju na sajtu RFZO. Tamo se može proveriti status vaše dokumentacije. Ukoliko uočite da poslodavac nje podneo neophodan zahtev, pokušajte da utičete na njega da to učini što pre.

Trudničko bolovanje za preduzetnice

 

Žene koje su preduzetnice odnosno koje imaju svoj sopstveni posao, takođe imaju pravo da otvore trudničko bolovanje. Kod njih se situacija malo razlikuje jer podnose drugačiju dokumentaciju. Ženama preduzetnicama za otvaranje trudničkog bolovanja, potrebno je:

 • Izveštaj lekara-ginekologa  o privremenoj sprečenosti za rad
 • Uverenje Poreske uprave da su plaćeni svi porezi i doprinosi
 • Ako zbog bolovanja privremeno obustavljate poslovanje vašeg preduzeća tada će vam biti potrebna i fotokopija rešenja iz Agencije za privredne registre.

Verovatno se pitate da li trudnica sama sebi isplaćuje zaradu? Pa ne. Naknadu zarade trudnica ostvaruje tako što podnosi odgovarajuću dokumentaciju filijali RFZO. Nakon toga dobija isplatu naknade zarade.

Modeli funkcionisanja trudničkog bolovanja se razlikuju u zavisnosti od toga da li je preduzetnica opredeljena na isplatu lične zarade ili ne, pa se o tome dobro dodatno  informišite.

Ugovor na određeno i trudničko bolovanje

 

Trudnice koje su u radnom odnosu na određeno vreme vrlo često su u strahu da li imaju pravo na trudničko bolovanje i šta će biti kada se ono završi.

Moramo priznati da to jeste neizvesna situacija, ali tek nakon nekog vremena.

Hajde da vidimo šta to znači.

Bez obzira što ste prijavljeni na određeno vreme, vi imate pravo da otvorite trudničko bolovanje.

Visina naknade zarade zavisiće od toga koliko meseci ste radili pre otvaranja bolovanja i koliko je iznosila mesečna zarada.

Dobra vest je da tokom trudničkog bolovanja, poslodavac ne može da vam prekine ugovor o radu, niti da ga na bilo koji način izmeni. Radni odnos se u ovim situacijama produžava sve do isteka odsustva sa rada radi nege deteta i porodiljskog bolovanja.

Nakon toga poslodavac više nema zakonsku obavezu da vam produžava ugovor o radu ukoliko to ne želi.

Šta posle trudničkog bolovanja?

 

Ukoliko tokom cele trudnoće koristite pravo na trudničko bolovanje, pred porođaj automatski prelazite na porodiljsko bolovanje.

 

bolovanje za trudnice

 

Trudničko bolovanje se zatvara najviše 45 dana, a najmanje 28 dana pre utvrđenog termina za porođaj.

O svemu tome naravno odlučuje komisija koja daje ocenu.

U slučaju da komisija tokom trudnoće prekine trudničko bolovanje jer proceni da za tim nema potrebe, poslodavac je u obavezi da trudnicu vrati na posao. Zakonom je predviđeno da trudnica bude raspoređena na radno mesto koje neće ugroziti njeno zdravstveno stanje i stanje njene nerođene bebe. 

 

 

Nadamo se da vam je sada jasnija procedura koja se tiče otvaranja trudničkog bolovanja i da su vam jasna vaša prava koja imate kao buduća majka.

Ženama koje su zaposlene u javnom sektoru ostvarivanje ovih prava uglavnom ide bez poteškoća. Problemi se uglavnom javljaju kod trudnica koje su zaposlene u privatnom sektoru i one vrlo često teže ostvare svoje pravo koje im čak i zakon garantuje.

Zbog toga vas informišemo o svemu i dajemo savete na koji način da se izborite za svoje pravo i trudnoću do kraja  iznesete bez stresa vezanog za isplatu naknade zarade dok ste na trudničkom bolovanju.