apgar skor

Apgar skor i šta znači ocena bebe na rođenju!

Vaša beba će prvu ocenu u životu dobiti već nakon jednog minuta po dolasku na ovaj svet. Ta ocena se zove Apgar skor, a evo šta ona govori o bebi. 

Apgar skala se koristi više od 50 godina i uprkos svojim ograničenjima, medicinskim radnicima pruža prve informacije o zdravstvenom stanju bebe i dan danas se koristi prilikom porođaja. 

Šta se to procenjuje kod bebe po Apgar skali?  Koje to parametre beba treba da ispunjava da bi dobila dobru ocenu? Šta je dobra ocena, a šta nije?  Sve o ovoj temi saznajte u nastavku teksta. 

Šta je  Apgar skor?

 

Davne 1952. godine Virginia Apgar, anesteziolog iz Njujorka razvila je Apgar skalu koja je služila tome da se procenjuje zdravstveno stanje beba i njihove šanse za preživljavanje. U vreme kada medicinia nije bila toliko razvijena kao danas  ova skala je zaista bila od velike pomoći medicinskom osoblju. Pružala im je  neophodne informacije o potrebnom obezbeđivanju dodatne medicinske nege bebama. 

Ova skala se i dalje koristi.

Apgar skor je prvi brzinski  test koji će na vašoj bebi medicinsko osoblje raditi jedan minut  nakon rođenja, a zatim ga ponoviti nakon 5 minuta, a  u pojedinim slučajevima i nakon 10 minuta. 

Apgar skala procenjuje sledeće parametre

 • Izgled odnosno boju kože bebe
 • Puls odnosno srčani ritam bebe
 • Aktivnost koja se procenjuje na osnovu mišićnog tonusa bebe
 • Disanje bebe
 • Refleksni nadražaj bebe

To je brzinski test koji će medicinskom osoblju pružiti prve informacije o stanju bebe nakon rođenja. 

Apgar skala je dobila naziv sastavljanjem prvih slova svih pet parametara koji se njome procenjuju.

Nazivi su na engleskom jeziku, jer je ona nastala na engleskom govornom području, a evo i tumačenja. 

A – Appearance (izgled, boja kože)

P – Pulse (srčani ritam)

G – Grimase response (refleksi)

A – Activity (mišićni tonus)

R – Respiration (disanje)

 

Zašto se određuje Apgar skor? 

 

Apgar skor se određuje odmah nakon rođenja bebe da bi se procenilo opšte zdravstveno  stanje  bebe odmah po dolasku na ovaj svet. Procenom svakog od parametra dobija se informacija kakvo je opšte stanje bebe, njena vitalnost, kako je prošla iskustvo rođenja i prilagođavanja na ovaj svet. 

 

apgar score

 

Na osnovu procenjivanja srčane akcije, aktivnosti mišića i drugih parametara bebi se dodeljuje ocena. Ta ocena služi tome da se odredi dalja procedura, odnosno da se vidi da li je bebi potrebna dodatna medicinska nega.

Kada je ukupni skor na Apgar skali viši smatra se da je beba zdrava, dok ukupni niži skor znači da je bebi potreban određeni vid medicinske nege ili intervencije, ali se za to rade dodatne pretrage. Za pružanje dodatne medicinske nege potrebno je raditi dopunske analize, jer se dešava da iako bebe dobiju nizak Apgar skor budu potpuno zdrave. 

Ta ocena sama po sebi nije dokaz postojanja nekog zdravstvenog problema, ne predviđa smrtne ishode ili bilo kakve neurološke posledice.

Buduće mame, verujemo da vam je važno da vaša beba dobije što bolju ocenu na rođenju, ali to zavisi od jako puno faktora. Čak iako ta ocena nije ona koju ste očekivali ne mora da znači da sa vašom bebom nešto nije u redu

Ova skala ima svojih ograničenja o kojima ćemo govoriti u nastavku teksta pa ćete i same uvideti da ta ocena  u nekim situacijama nije ključni i precizni pokazatelj stanja vaše bebe. Često je samo prva informacija koja  nekad ume biti vrlo subjektivna

Koje ocene beba može dobiti na rođenju?

 

Ukupni Apgar skor se dobija nakon procenjivanja 5 parametara koji skala procenjuje. To su boja kože, puls, aktivnost, disanje i refleksni nadražaj. Na svakom od tih parametara beba može dobiti ocenu 0,1 ili 2. Zatim se svih pet ocena sabira i dobija se ukupni Apgar skor.

 

 

Iz tog razloga se raspon ocena (skorova) kreće od 0 do 10. 

 • Medicinska struka visokom ocenom smatra skor koji se kreće u rasponu od 7-10 i takve bebe uglavnom ne zahtevaju dodatnu medicinsku negu.
 • Skor koji se kreće u rasponu od 4-6 se smatra umereno odstupajućim, odnosno u takvim situacijama se dodatno procenjuje stanje i pruža medicinski nadzor, u zavisnosti od specifične situacije i u kojim aspektima je došlo do nižih ocena.
 • Skor koji se kreće ispod 3 smatra se  niskom ocenom. Jako nizak skor može biti pokazatelj postojanja određenih poteškoća ili bolesti i u tim slučajevima se pribegava potrebnim analizama i intervencijama.

Na šta ukazuje nizak apgar skor?

 

Pre svega nemojte unapred brinuti ako vaša beba dobije nizak Apgar skor na rođenju, već sačekajte da se završe dodatne pretrage. Često se dešava da su bebe sa niskim skorom potpuno zdrave. 

Razne okolnosti na porođaju mogu doprineti tome da beba dobije nizak skor, a o njima ćemo kasnije govoriti. 

Ukoliko je nizak skor ipak posledica postojanja nekog problema, lekari će vašoj bebi pružiti neophodnu pomoć, jer upravo i služi tome da ukaže na neophodnost pružanja dodatne medicinske nege. 

Neki od najčešćih uzroka niskih ocena su: 

 • Nemogućnost samostalnog disanja bebe. U tim situacijama će lekari odreagovati i vašu bebu priključiti na kiseonik ili joj pružiti neki drugi neophodni vid intervencije. Sve ovo vam može delovati zastrašujuće, ali je za dobrobit bebe i bolje je pravovoremeno reagovati. 
 • Nepravilnosti u srčanim otkucajima se takođe regulišu potrebnim medicinskim intervencijama i davanjem neophodne terapije. 
 • Ukoliko se skor na skali ne povećava ni nakon prvih intervencija, bebe ponekad budu smeštene na odeljenje intenzivne nege kako bi bile pod stalnim nadzorom. 
 • Nizak skor je često posledica visoko rizičnih trudnoća
 • Carski rez ponekad može doprineti tome da beba dobije nisku ocenu ukoliko je došlo do određenih komplikacija. 
 • Razne komplikacije tokom prirodnog porođaja su uzrok niskih skorova. Može se desiti da se i beba i majka namuče tokom porođaja zbog nezgodnog položaja bebe, pa se beba rodi modra ili ima zastoj u disanju, a to su sve razlozi za dobijanje nižih ocena na apgar skali. 
 • Prevremeno rođene bebe skoro po pravilu dobijaju niske skorove, jer njihov organizam često nije dovoljno zreo za samostalno funkcionisanje. 

Niži skorovi su česta pojava kod testa koji se radi nakon 1 minute. Upravo iz gore navedenih razloga koji se odnose na komplikacije tokom porođaja. Već kada se uradi drugi test nakon 5 minuta, kod mnogih beba se situacija značajno popravlja. 

Koliko je čest apgar skor 10?

 

Čuvena desetka je naravno uvek dobrodošla i poželjna, ali kada je u pitanju ocena bebe na rođenju i nije previše česta. 

To je donekle i logično.

Da bi beba dobila čistu desetku na rođenju to znači da bi trudnoća trebala biti perfektna, a isto tako i porođaj. 

Međutim moramo biti realni. Retko koji porođaj prođe potpuno glatko bez ikakvih poteškoća. A svaka poteškoća može imati po neku posledicu na bebu koja će doprineti nižem apgar skoru. 

Najčešće izostanku desetke doprinosi izgled bebine kože, jer bebe često pomodre tokom porođaja usled prolaska kroz porođajni kanal, dok se ne ugreju  ili pojavom nekih drugih komplikacija. 

 

ocena bebe na rođenju

 

To uglavnom nisu zabrinjavajuća stanja,  ali doprinose nižoj oceni. Zbog toga je jedan od važnih parametara izgled odnosno boja kože pogotovo na rukama i nogama bebe. 

Kako se određuje apgar skor?

 

Apgar skor  se određuje na osnovu subjektivne procene medicinskog osoblja. 

Kada vide bebu, na osnovu spoljašnjeg izgleda i aktivnosti daju ocene na svakom pojedinačnom parametru. 

Kao što smo već spominjali ukupni apgar skor je suma pojedinačnih skorova na svih pet parametara koje Apgar skala obuhvata odnosno procenjuje. 

Taj skor se ponovo procenjuje nakon 5 minuta, kako bi bebi pružili vremena da se prilagodi, a da sa druge strane  lekari imaju mogućnost pravovremene intervencije ukoliko je ona potrebna. 

U pojedinim slučajevima se test ponavlja i treći put nakon 10 minuta. Najčešće se to radi kako bi se dobile što sigurnije informacije i pokazatelji. Pogotovo ako je došlo do određenih poteškoća i komplikacija na porođaju. 

 

Apgar skor tabela 

Da bi bilo jasnije, prilažemo vam APGAR skor tabelu i njene parametre.  Možete je i preuzeti i odštampati klikom na sliku.

 

apgar skor tabela

Ograničenja Apgar skale

 

Mnogi roditelji će se “zalepiti” za tu prvu ocenu koju beba dobije na rođenju i biti u konstatnom strahu da nešto nije u redu ako je niža u odnosu na očekivanu. To je sasvim razumljivo jer je u današnjem svetu ocena u svakom smislu jako važna. 

Do sada smo već spomenuli da niža ocena ne mora nužno značiti da je situacija ozbiljna. Ponekad je potrebno sačekati dodatne preglede i uveriti se u realno stanje. 

Sa druge strane ni najviša ocena nije garant da se neće pojaviti neka smetnja u narednom periodu. Sve je to vrlo  relativno i trenutno.

 

 

Zbog toga bi trebalo pojasniti ograničenja Apgar skora. Taj skor je numerički prikaz trenutnog fizičkog stanja bebe. To fizičko stanje bebe procenjuju ljudi koji imaju svoje subjektivno mišljenje i stanovište. 

Sa druge strane iako je procena izvršena najobjektivnije moguće, ocena može biti posledica raznih komplikacija na porođaju, zdravstvenog stanja majke, uzimanja terapije  i ostalih faktora. Što ne mora nužno značiti da će na bebu ostaviti bilo kakve posledice. 

Dakle, hajde da još jednom sumiramo.  Nekada davno jedna lekarka se dosetila kako da na najbrži način proceni kojoj bebi je potrebna dodatna nega nakon rođenja. Ti pokazatelji su spasili mnoge živote beba i još uvek to rade. 

Sa te strane je ocena vrlo korisna i potrebna. Opet sa druge strane nije jedino merilo pogotovo u savremenoj medicini. Zbog toga se savetuje čekanje na sveobuhvatne preglede kada su oni potrebni. 

A ako očekujete isključivo desetku, verovatnoća da ćete biti razočarani je velika, jer retko koji porođaj prođe poptuno savršeno. 

Da li Apgar skor predviđa zdravstveno stanje na duže staze?

 

Odgovor je kratko i jasno:  Ne.

Ovaj test nije napravljen da predviđa kakvo će biti zdravstveno stanje bebe na duže staze, kakvo će biti ponašanje, inteligencija i ostali aspekti koji su važni svakom roditelju. 

Sa pojedinim stvarima ćete morati živeti u neizvesnosti, jer ni najsavremenija medicina nije vidovita. 

Porođaj jeste stresno, da ne kažemo traumatično iskustvo. Kada se u obzir uzmu svi aspekti i rizici koji se mogu dogoditi to je daleko od bajkovitog prikaza porođaja koje ponekad slušamo. U savremeno doba pogotovo, jer se većina majki priprema za porođaj čitajući raznu literaturu i gledajući snimke na internetu. 

Neki od tih sadržaja edukuju na pravilan način, dok drugi stvaraju zabrinutost. Buduće mame, vodite računa na koji način dolazite do informacija i šta je od tih informacija značajno. Nekad se nudi toliko toga da ni same ne znate da izdvojite najvažnije i to je sasvim razumljivo. 

Kada govorimo o ovoj temi i o njoj se piše na razne načine. Mnogi ističu samo važnost ocene, a ne uzimaju u obzir širu sliku. Zbog toga smo vam u ovom tekstu ukazali i na ograničenja i na ostale pojedinosti koje vam mogu pomoći da ostanete smireni i prosto uživate u vašoj bebi. Možda je baš vaša beba dobila ocenu  8, ali je potpuno zdrava i baš onakva kakvu ste zamišljali.

apgar skor bebe